Pomoc Psychologiczna | Terapie Psychologiczne | Diagnoza | Psycholog Kraków


Przejdź do zawartości

Oferta Prywatnego Gabinetu Psychologicznego Diagnostyczno - Terapeutycznego NEURON - Psycholog Kraków

  • Terapia psychologiczna - jest to proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych prowadzonych przez psychologa w celu pomocy pacjentowi i jego rodzinie w osiągnięciu przez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania.  • Konsultacja psychologiczna - pojedyncze spotkanie, którego celem jest wstępne określenie problemu pacjenta i ustalenie metod i zakresu dalszego postępowania.  • Interwencja kryzysowa - jest formą intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej ograniczonej do kilku spotkań nastawionej na rozwiązanie aktualnych trudności pacjenta połączonego z udzieleniem mu wsparcia emocjonalnego. Przeznaczona jest dla osób, które w ostatnim czasie doświadczyły trudnych zdarzeń, które spowodowały dezorganizację ich życia i wywołały uczucia, z którymi trudno im sobie poradzić. Interwencja kryzysowa ukierunkowana jest na odzyskanie przez osobę zdolności do samodzielnego poradzenia sobie w danej sytuacji.  • Poradnictwo psychologiczne - jego celem jest identyfikacja problemu i poszukiwanie sposobu jego rozwiązania.  • Badanie neuropsychologiczne - zespół testów i eksperymentów wykonywanych w celu zrozumienia i oceny ilościowej wpływu uszkodzenia mózgu na funkcje intelektualne, poznawcze, ruchowe i emocjonalne pacjenta. Wyniki badania neuropsychologicznego mogą, wykazać zakres i rozmiary uszkodzenia mózgu, oraz obszary mózgu, które prawdopodobnie są uszkodzone. Wyniki badania neuropsychologicznego są wykorzystywane przy planowaniu rehabilitacji pacjenta.

    Psycholog Kraków - Pomoc Psychologiczna film reklamowy
Strona główna | Oferta | Dla Kogo | O Mnie | Kontakt | Kontakt | Mapa serwisu

 

 

 


Powrót do spisu treści | Powrót do głównego menu